Leiad huvitavat materjali erinevate liikuvate pühade tavadest. Lehekülje lõpus on toodud tänapäeval pühadeks muutunud või  muutumas tähtpäevad ja võimalused nende tähistamiseks.  Olemas ka  materjal tähtpäevade toidusedeli koostamiseks.

Jüri Mari rahvakalendrist

http://www.grauberg.pri.ee/mjtaust.html Veebilehe on koostanud vanaJüri ja Tintsik...Ennevanasti, ka pärast trükitud kalendrite ilmumist 1731. aastast alates, arvati aega nädalate kaupa ühest tähtpäevast teise. See suuline kalender õpiti pähe ja seda teadsid nii vanad kui noored. Muidugi ei olnud rahvakalender just väga täpne. Tähtpäevad olid ju erinevatel nädalapäevadel ja sedaviisi pikenes rahvakalendri nädal vahel üheksapäevaseks, vahel lühenes jälle viiepäevaseks. Seetõttu olid eksimusedki sagedased. Aga hakkama saadi. Ja või see täpsus vanasti nii tähtis oligi.

 Lihavõtted e munadepühad

http://www.folklore.ee/Berta/tahtpaev-lihavotted.php

 Vastlapäev e lihaheitepäev

http://www.folklore.ee/Berta/tahtpaev-vastlapaev.php

 Tuhkapäev

http://www.folklore.ee/Berta/tahtpaev-tuhkapaev.php

 Urbepäev e palmipuudepüha

http://www.folklore.ee/Berta/tahtpaev-urbepaev.php

 Suur Neljapäev

http://www.folklore.ee/Berta/tahtpaev-suurneljapaev.php

 Suur Reede

http://www.folklore.ee/Berta/tahtpaev-suurreedepaev.php

 Tuuleristipäev

http://www.folklore.ee/Berta/tahtpaev-tuuleristipaev.php

 Linnuristipäev

http://www.folklore.ee/Berta/tahtpaev-linnuristipaev.php

 Leheristipäev

http://www.folklore.ee/Berta/tahtpaev-leheristipaev.php

 Ristipäev e taevaminemispüha

http://www.folklore.ee/Berta/tahtpaev-ristipaev.php

 Suvistepühad e nelipühad

http://www.folklore.ee/Berta/tahtpaev-nelipuhad.php

 Rebaseks löömine

http://www.folklore.ee/Berta/tahtpaev-rebased.php

 Saja päeva ball

http://www.folklore.ee/Berta/tahtpaev-sajapaevaball.php

 Tutipäev

http://www.folklore.ee/Berta/tahtpaev-tutipaev.php

 Lõpupidu

http://www.folklore.ee/Berta/tahtpaev-lopupidu.php

 Emadepäev

http://www.folklore.ee/Berta/tahtpaev-emadepaev.php

 Isadepäev

http://www.folklore.ee/Berta/tahtpaev-isadepaev.php

 Advent

http://www.folklore.ee/Berta/tahtpaev-advent.php

 Toite tähtpäevadeks

http://www.toidutare.ee/aabits.php?g=1432

 Maausuliste pühad

http://www.maavald.ee/konverents.html?op=rubriik&rubriik=61